Op initiatief van onze stichting wordt een onderzoek uitgevoerd naar de conditie van de wandschildering Egeïsche Zee in de Grand Ballroom op het ss Rotterdam. Cuno van den Steene maakte de wandschildering in 1959. In 2007 werd een restauratie uitgevoerd. Sinds de zaal in 2010 in gebruik werd genomen zijn er diverse beschadigingen ontstaan. In januari van dit jaar voerden studenten van de opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed van de Universiteit van Amsterdam (UvA) een eerste onderzoek uit, wat de aanleiding was voor het grondige onderzoek dat nu wordt uitgevoerd. Willianne van der Sar van Color & Conservation voert het onderzoek uit met studenten van de UvA. De uitkomst moet leiden tot een besluit over de beste restauratie-methode. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting De Ziekenfondsbode.

Foto’s gemaakt door Klaas Krijnen