De Vereniging Radiozendamateurs ss Rotterdam (Pi4HAL) is sinds 2010 actief aan boord van het ss Rotterdam. Op het Brugdek hebben zij een radiohut ingericht van waaruit wereldwijd contacten worden gelegd. Een van de manieren waarop dat gebeurt is met morse. Het bedienen van de morse seinsleutel is een bijzondere vaardigheid die u kunt leren op de Morse Academy van de vereniging.