Voor de liefhebbers hebben wij nog een aantal kalenders 2021 te koop. Op elk kalenderblad worden diverse wetenswaardigheden over het ss Rotterdam vermeld. U kunt de kalender bestellen door €6,95 over te maken op ons rekeningnummer NL28 INGB 0000 0195 95, t.n.v. Stichting behoud stoomschip Rotterdam, met vermelding van uw adres. U krijgt de kalender dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.