De bronzen beeltenis van het hoofd van Koningin Juliana is herplaatst voor de Queens lounge. Het was een geschenk van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, ter herinnering aan de doop en tewaterlating van het schip door Hare Majesteit op 13 september 1958. Pieter de Monchy ontwierp het bronzen hoofd dat 38 jaar voor de Queens lounge heeft gestaan. Toen de Holland Amerika Lijn het schip in september 1997 uit de vaart nam is de beeltenis van het schip gehaald en overgebracht naar het Maritiem Museum Rotterdam. Dat museum heeft het met de originele palissander sokkel nu in bruikleen gegeven aan WestCord Hotels. Onze vrijwilligers hebben de vitrine geplaatst. Foto’s Klaas Krijnen